Kontakt

DEX Sp. z o.o.
ul. Powstańców 127
31-670 Kraków

tel/fax 12 681 12 84
tel/fax 12 681 12 85
kontakt@dex.info.pl

NIP 9452074898